Over the Cliff

O firmě na sny

 Zvolit cíl, držet směr a dojít i dál, to Vám přinese Cliffover cliffover dva white 30x25 (kopie)

PhDr. Martina Dobešová, PhD.

Patnáct let ve vrcholovém managementu, tři roky hostem představenstva banky. V gesci řízení třista lidí. Zodpovědnost za provoz, zákaznický servis, call centrum, vývoj produktů, řízení rizika. Motivovaní zaměstnanci a spokojení klienti.

Doktorát ekonomie a sociologie. Certifikovaný kouč a facilitátor.

Martina Dobešová, Cliffover
Firemní poradenství

Partneři

EnCor Wealth Management, Lubor Žalman

Lubor Žalman, EnCor
Encor Capital Management - investování a poradenství

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Reference

Reference finanční poradenství
Enroncapital jsem si zvolil na základě doporučení. Jako zdravotník s v podstatě nulovým ekonomickým vzděláním jsem hledal někoho, kdo mi pomůže zorientovat se v číslech, pomůže se sestavením business plánu a dokáže rozklíčovat problémy jednotlivých položek. S paní Dobešovou a panem Žalmanem jsme se začali scházet na podzim roku 2015 ve frekvenci jednou za 14 dní na 2 hodiny a již v lednu 2016 máme hotový kompletní rozbor, analýzu podniku, vypracovaný business plán na rok 2016 a stanovené priority a klíčové faktory jak těchto výsledků dosáhnout. Při těchto schůzkách však nejde jen o syrová čísla, ale díky charismatu a zkušenostem paní Dobešové a pana Žalmana se dozvídám spoustu věcí o fungování businessu, personálního řízení a osobnostním rozvoji. Každá z těchto dvou hodin v milé společnosti těchto dvou profesionálů uteče vždy velmi rychle a na každé další setkání s nimi se velmi těším. Tyto dva odborníky, mohu jak z profesionálního, tak lidského hlediska maximálně doporučit.
MUDr. Jan Stuchlíkmajitel firmy Dentální klinika Jan Stuchlík
Reference finanční poradenství
Martina dokázala postavit nečekaný komunikační most s vícero proudy, díky kterému mohu nejen já, ale i hledající, nalézt to, co jsme hledali. Dosah její tvorby má vícero rozměrů a tím je přínosem mnohým.
Ak. mal. Jan Řeřicha - Cardamineakademický malíř

"Když uvěříme a podle toho se i zachováme, dojdeme k cíli, chce to jen trpělivost a soustavnost. Někdy váháme, vnitřně v přesvědčení či navenek s činy, netrpělivě sejdeme z cesty, přehlédneme signály změny. A někdy získáme něco jiného, než jsme si přáli. Nicméně to podstatné je uchopit tuto svou svébytnost - být tím bodem, tou tečkou, kterou sami zakreslíme na prázdný papír. Od tohoto drobného bodu se pak odvíjí vše ostatní - co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, moc a málo."  Be@cliffover

"Over the cliff the dreams come true ... Zvolit si veliký cíl a skutečně za ním vyrazit. Jen tak se může uskutečnit a jen pak si budeme vážit toho, co jsme přes překážky získali. A vážit si i sebe, vždyť na konci bude stát někdo jiný než na začátku cesty a na původním trápení už nesejde." Be@cliffover