Jen lidé znají kompromisy

Řízení s vedením paralel

Jak vést s respektem, rozhodně a účinně

Dokud to člověk nezakusí na vlastní kůži, bývají rady a návody jen slova. Některá působí, jiná zapadnou.

Nejvíce nás učí situace, kterou zakoušíme. Mluví přes zážitky, obrazy, dojmy. Když nalezneme paralelu mezi zdánlivě rozdílnými situacemi, získáme nadhled. A co víc, stáváme se opět účastníky příběhu. A tím se učíme, rychle a účinně. Po svém nejen rozumíme, ale i pamatujeme pro příště.

Učení se z paralel nazývám etologií řízení. Pomáhá k sebe-koučinku a rychlé orientaci i v nepřehledných situacích. Umožňuje zvolit směr, vidět a dojít dál.

Pro koučink a sebe-řízení pomocí paralel navštivte, prosím, mé stránky www.etologierizeni.cz

Etologie řízení

Pro koučink a sebe-řízení pomocí paralel navštivte, prosím, mé stránky www.etologierizeni.cz